literature

  • Valentina Bonizzi
  • Kaltrinë Rrustemi
  • Abi Shehu
  • Elsamina Musiq
  • Jelena Trpković
  • Ewa Kuryluk