Agnieszka Brzeżańska

– born 1972 in Gdańsk. She studied at the Academy of Fine Arts in Gdańsk and Warsaw in the Painting Studio of Professor Stefan Gierowski, and at the Tokyo National University of Fine Art and Music on a scholarship from the Japanese Government. Her works include painting, drawing, photography, film, ceramics and other media. In doing so, Brzeżańska draws on various registers of knowledge, from physics and philosophy to systems of cognition marginalised by modern science, such as alchemy, parapsychology, esotericism, indigenous knowledge or matriarchal traditions. Since 2016, together with Ewa Ciepielewska, she organizes Flow/Przepływ – an artistic residency on the Vistula River. She collaborates with BWA Warsaw gallery and NANZUKA in Tokyo.

/agnieszkabrzezanska.com/ /flow-przeplyw.wixsite.com/

YES123

The author of the statement is Agnieszka Brzeżańska (2020).

1Image: Agnieszka Brzeżanska, WOSBTFGN, 2015, oil on canvas 200 x 150 cm. Courtesy of the artist.
2Image: Agnieszka Brzeżańska, Culture is not your friend, 2019, rice straw, obi belt, cast, 250 x 40 cm. Courtesy of the artist.
3Image: Agnieszka Brzeżańska, The Source, 2018, hydraulic system, epoxy resin, water, paint, 227 x 200 x 200 cm. Courtesy of the artist.

– urodzona w 1972, Gdańsk. Studiowała na ASP w Gdańsku i Warszawie w Pracowni Malarstwa prof. Stefana Gierowskiego oraz na Tokyo National University of Fine Art and Music w ramach Stypendium Rządu Japońskiego. Jej twórczość obejmuje malarstwo, rysunek, fotografię, film, ceramikę i inne media. Brzeżańska sięga przy tym po różne rejestry wiedzy, od fizyki i filozofii po marginalizowane przez nowoczesną naukę systemy poznania, takie jak alchemia, parapsychologia, ezoteryka, wiedza tubylcza czy tradycje matriarchalne. Od 2016 wspólnie z Ewą Ciepielewską organizuje projekt Flow/Przepływ –rezydencję artystyczną na Wiśle. Współpracuje z galerią BWA Warszawa oraz NANZUKA w Tokio.

/agnieszkabrzezanska.com/ /flow-przeplyw.wixsite.com/

TAK123

Autorką statementu jest Agnieszka Brzeżańska (2020).

1Zdjęcie: Agnieszka Brzeżańska, WOSBTFGN, 2015, olej na płótnie 200 x 150 cm. Dzięki uprzejmości artystki.
2Zdjęcie: Agnieszka Brzeżańska, Culture is not your friend, 2019, słoma ryżowa, pas obi, odlew, 250 x 40 cm. Dzięki uprzejmości artystki.
3Zdjęcie: Agnieszka Brzeżańska, The Source, 2018, układ hydrauliczny, żywica epoksydowa, woda, farba, 227 x 200 x 200 cm. Dzięki uprzejmości artystki.